Aile Terapisi

Aile ve Evlilik Terapisi

       Günümüzün gelişen ve değişen ailesi, üyeleri arasındaki uyumlu birlikteliği sağlamada zorlanmaktadır. Özellikle aile üyelerinin kentli anne-baba, çalışan anne olma gibi hızla değişen rollerine uyum sağlayamamaları, aile içindeki iletişim ve etkileşimi bozmakta, kuşaklar arası çatışmaları arttırmaktadır. Aile üyelerinde sıkıntıya yol açan bu tür engellemeler, genelde ailenin varlığını korumasını güçleştirmekte. Özellikle de aile üyelerinin sosyal ve ruhsal varlığını bozmaktadır. Bu durumda bazen aile toplumsal sistem içinde hasta bir kurum niteliğini kazanabilmektedir.

       Kliniğimizde aile ve evlilik danışmanlığı hizmetleri ile aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamasını sağlamak, aileyi bir arada tutan bağları kuvvetlendirmek, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama uyumlarının sağlanması amaçlanmaktadır. Uzman danışman kimliğimiz ile aile üyelerinin bulundukları şartlar içinde yapılabilecek değişiklikleri objektif bir şekilde görmelerini sağlamak ve takip edecekleri yolu belirlemelerine yardımcı olmaktayız.

Aile Danışması Kapsamında Yardımcı Olduğumuz Konular

       - Aile iletişim becerilerini geliştirme

       - Sorun çözme becerilerini geliştirme

       - Evilik öncesi danışmanlık

       - Anne/ Baba olmaya hazırlık

       - Sağlıklı çocuk yetiştirme

       - Çocukların çeşitli konulardaki yeteneklerini belirleme ve mesleğe yönelme

       - Boşanma öncesinde ve sonrasında yeni dengelere adaptasyon

       - Cinsel işlev bozuklukları

       - Cinsel isteksizlik

       - Vajinusmus*

       - Erken boşalma

       - Ereksiyon problemleri (İktidarsızlık)